Wojsko (lotnictwo)

Moja zawodowa służba wojskowa trwała 7 lat i zakończyła się w 2013 roku. Dała mi szerokie doświadczenie, z którego korzystam po dzisiejszy dzień.

Służbę rozpocząłem jako strzelec w plutonie szturmowym 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej, gdzie zdobywałem pierwsze doświadczenia wojskowe i szkolenie w zakresie działań taktycznych i współpracy w zespole.

Moje zaangażowanie i umiejętności pozwoliły mi na dalszy rozwój, co zaowocowało służbą jako żołnierz nadterminowy w plutonie ochrony 7 Dywizjonu Lotniczego (starszy szeregowy).

W tym samym czasie, dzięki mojej biegłości w obszarze IT, zostałem oddelegowany do sztabu, gdzie objąłem funkcję adiutanta dowódcy jednostki. Ta nowa rola wymagała umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych, aby skutecznie wspierać dowództwo w codziennych zadaniach oraz w planowaniu dnia.

Aha, i tak na marginesie, mówimy tutaj o tej samej Kawalerii Powietrznej, który wielu zna z tego całego głośnego serialu dokumentalnego. Floryda czy inne elementy specyficzne na 25BKPow nie są mi obce. To było coś więcej niż tylko służba, to była prawdziwa przygoda i szkoła życia. Do kawalerii wstąpić chciałem ... https://www.youtube.com/watch?v=DaPLxt1NBm0

Następnie podjąłem decyzję o rozpoczęciu edukacji wojskowej, co doprowadziło mnie do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Specjalizując się w obsłudze śmigłowców ( W-3 Sokół), zakończyłem szkolenie z czwartą lokatą, co świadczyło wtedy o moich wysokich kompetencjach i zaangażowaniu w wybranej specjalności (płatowiec i silnik).

Po ukończeniu szkoły (promocja podoficerska na stopień kaprala), moja kariera nabrała nowego wymiaru dzięki służbie w grupie dowodzenia 1 eskadry śmigłowców w 7 Dywizjonie Lotniczym Nowy Glinnik (część Kawalerii Powietrznej) oraz w sztabie tej jednostki. Pełniłem kluczową rolę w planowaniu szkolenia lotniczego oraz szkolenia "zielonego". Praca ta wymagała nie tylko dogłębnej wiedzy specjalistycznej, ale także umiejętności organizacyjnych, skrupulatności i zdolności do szybkiego podejmowania decyzji.

Przez okres służby wdrożyłem wiele projektów racjonalizatorskich (np. automatyczne raportowanie z chronometraża), aby poświęcać czas na planowanie, a nie na biurokrację.

Moja kariera wojskowa jest odzwierciedleniem zaangażowania, ciągłego dążenia do doskonalenia umiejętności i adaptacji do nowych wyzwań. Każdy etap służby wnosił nowe doświadczenia, rozwijając moje kompetencje zarówno w aspekcie operacyjnym, jak i dowódczym.

Służbę wojskową zakończyłem po 7 latach intensywnych doświadczeń i wyzwań. Podjąłem tę decyzję, aby móc w pełni poświęcić się rozwijaniu mojej drugiej wielkiej pasji, jaką było i jest nadal programowanie. Wojsko nauczyło mnie dyscypliny i determinacji, które teraz z powodzeniem stosuję w swoim życiu.

Ryngraf 1eś i bordowy beret
Promocja podoficerska, Dęblin
Daniel Wlaźlak -  Promocja podoficerska w Dęblinie
Promocja podoficerska w Dęblinie
Daniel Wlaźlak - Zdjęcia z kolejnych idenryfikatorów
Zdjęcia z kolejnych idenryfikatorów (przepustek w 7dlot)
Ryngraf 1eś i bordowy beret
Ryngraf na zakończenie służby oraz bordowy beret 25Bkpow
Na tej stronie nie są gromadzone żadne dane użytkowników, strona nie ustawia cookies i nie gromadzi logów; nie stosuje się tu również JavaScriptu, narzędzi analitycznych czy innych podobnych technologii. Strona ta służy tylko i wyłącznie jako moje CV, portfolio zawodowo-żeglarskie, zawiera linki do moich profili w mediach społecznościowych oraz jest miejscem, w którym gromadzę zdjęcia z podróży, rejsów i hobby. Zobacz moje wszystkie social media